Sayfa 2 Toplam 2 Sayfadan BirinciBirinci 12
Toplam 12 adet sonuctan sayfa basi 11 ile 12 arasi kadar sonuc gsteriliyor

Konu: Sermaye pyasasi gstergeler

 1. #11
  yelik tarihi
  24.Nisan.2008
  Mesajlar
  2,344
  Teekkr / Beeni

  Standart

  Bir hisse senedine para ak u ekilde hesaplanr :
  nce son gn ortalama fiyat, bir nceki gnk ortalama fiyat ile karlatrlr. Fark pozitif ise hisse senedine para girmekte olduu, negatif ise hisse senedinden para kmakta olduu kabul edilir. Belirli bir gn iin para ak, ortalama fiyatla, ilem miktarnn arpmdr. Pozitif para ak, hesaplanan periyod boyunca, pozitif para aklarnn, negatif para ak ise ayn periyoddaki negatif para aklarnn toplamdr. Pozitif para aklar toplamnn, negatif para aklar toplamna oran para orann verir. Bu, izlenen periyod boyunca, hisse senedine giren net para akn verir.
  Money flow index, hesaplanmas ynyle Relative Strength Index gstergesine benzer. Ancak RSIde hacim kullanlmadan, sadece fiyat bilgileri ile hesaplama yaplr. Gstergenin 20 ve 80 izgilerini kesmesi, al ve sat sinyali olarak deerlendirilir.
  Ayrca, MFI gstergesinin trendinin fiyat grafiindeki trendden az olmas, fiyat trendinin yaknda ters dneceine iaret eder. Gstergenin fiyat grafii ile uyumsuzluklar, trend dnlerine iaret eder.
  80 seviyesinin zeri, ar alm blgesi kabul edilir ve muhtemel bir zirveye iaret eder. Bu seviyeden dn, trend deiimi olarak yorumlanmaldr. 20 seviyesinin alt ise ar satm blgesidir ve fiyat iin muhtemel dip seviyesidir. 20′nin yukar geilmesi, ykseli ynnde trend deiimi uyarsdr.
  Not: MFI Finnetde hesaplama yaplrken, fiyat yerine arlkl ortalama kullanlr.
  Negative Volume Index
  Negatif Volume Index, ilem miktarnn bir nceki gne gre alald gnlerin, ilem miktarlarn kullanr. Ykselen trendlerde kullanlr. Fiyat grafii ile gstergenin ayn ynde ykselmesi hissenin zayf ellerde toplandn gsterir. NVI genelde alalma eilimindedir.
  Hacmin ykseldii gnlerde kalabal takip eden (bilgilendirilmemi) yatrmclar piyasada aktif haldedir. Tersi olarak hacmin dt gnlerde ise "akll" para sessizce pozisyon almaktadr.

  On Balance Volume (OBV)

  lem miktar gstergeleri, al gc ile sat gc arasndaki ilikiyi gstermekte kullanlr. Bir ilem miktar gstergesi olan OBV de piyasada alclarla satclar arasndaki dengeyi gstermek zere tasarlanm bir gstergedir. Art gnleri iin son ilem miktarnn bir toplama eklenmesi, d gnleri iin ise toplamdan son ilem miktarnn kartlmas esasna gre hesaplanr. Fiyatn deimedii gnlerde son gnk ilem miktar ihmal edilir.
  Gsterge, bir toplam olarak hesaplanr ve ykseli gnlerindeki tm ilem miktarnn al, d gnlerindeki tm ilem miktarnn ise sat olduu varsaymna dayanr. Bu ekilde, bir hisse senedine ya da hisse senedinden para akn hesaplamaya alr. Temel varsaym, OBV deiiminin, fiyat deiiminin nnde gittiidir.
  Teoriye gre, para ak OBV gstergesinde grlebilir. Gstergenin fiyat artn izlememesi, dn iareti olarak deerlendirilir. Gsterge-fiyat uyumsuzluu, boa ya da ay piyasalarnn sonunda grlr. OBV gstergesinin her yeni zirvesi, gstergenin ykseli trendinde olduu, her yeni dibi ise gstergenin d trendinde olduunu gsterir.
  OBVnin yatay hareketi, pheli trend olarak deerlendirilmelidir. Gsterge bir trend oluturduunda, krlana kadar devam eder. Trendin krlmas ters ynde yeni bir trendin balamas ile mmkndr. ( Yeni bir tepe ya da yeni bir dip ) Trendin deimesi devam eden bir trendin gn duraklamas olarak ta gerekleebilir. Gstergenin iki gn yatay hareket etmesi ve tekrar ayn ynde ilerlemeye devam etmesi, trendin devam olarak yorumlanr. (Bir baka deyile pheli trendin sonu) Gstergenin trend deiimi, fiyatn da trend deiimine iaret ettiinden, pozisyonlar, gstergenin trend deiimine gre ayarlanr.
  Bir baka yaklama gre ise yukarda anlatlan yntem, uzun vadeli pozisyon deiiklikleri iin geerlidir. Ksa vadeli pozisyonlarda gstergenin pheli trende girmesi, ya da trend deitirmesi beklenmemeli, uyumsuzluklar pozisyon deiiklik uyars olarak deerlendirilmelidir.

  Positive volume Index (PVI)

  Pozitif Volume Index, ilem miktarnn bir nceki gne gre ykseldii gnlerin, ilem miktarlarn kullanr. Fiyat grafii ile gstergenin ayn ynde ykselmesi hissede gl ellerin almda (grup alm) olduunu gsterir. PVI genelde ykselme eilimindedir.
  Hacmin ykseldii gnlerde kalabal takip eden (bilgilendirilmemi) yatrmclar piyasada aktif haldedir. Tersi olarak hacmin dt gnlerde ise "akll" para sessizce pozisyon almaktadr.

  Price Volume Trend

  Price and Volume Trend (PVT); kapan fiyatndaki deiikliklere bal olarak ilem hacminin toplam yekne ayarlamalar yapan ON Balance Volume (OBV) kavramna benzerdir.
  Fakat OBVde olduu gibi, kapan bir nceki gnden yksekse (yada dkse) btn gnn hacmini toplam hacime eklemek (yada toplam hacimden karmak) yerine, sadece gnlk hacimin bir blmn toplar
  Volume Oscillator
  lem Hacmi, yatrmclarn piyasaya yaklamlarndaki deiimlerin younluunu gsteren bir indikatrdr. Eer hisse senetlerinin fiyatlar artarken ilem hacminde de bir younluk grlyorsa, bu olumlu bir gelime olarak nitelendirilmektedir.
  nemli bir gsterge olan ilem hacmi verilerinden Market ndikatrlerinde de yararlanlmaktadr. Gnlk bazda ykselen ve den hisse sentlerinin ilem hacmi verilerini kullanarak yaplan hesaplamalar sonucunda genel piyasa trendi hakknda fikir sahibi olmak mmkndr.
  Kopyaladklarm ou sosyal medyada grp istifadenize sunduum resim yorum ve benzeriler 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildii zere kesinlikte yatrm tavsiye nitelii tamaz .

 2. #12
  yelik tarihi
  24.Nisan.2008
  Mesajlar
  2,344
  Teekkr / Beeni

  Standart

  Dier Gstergeler
  Arlk Merkezi Osilatr

  Bu yeni osilatr yumuatlm olmasna ramen sinyal gecikmesi olmamas sebebiyle esizdir. Yumuatma, dn noktalarnn ak bir ekilde tespit edilmesini salarken, sinyal gecikmesi olmamas sayesinde hareketin erken dnemlerinde pozisyon alnabilir.
  Arlk merkezi osilatr temel olarak Ehler Filtrelemesine dayanr. Ehler filtresi konusunda daha detayl bilgi iin bknz. "Nonlinear Ehlers Filters" (John Ehler, 2001) (Technical Analysis of Stocks & Commodities, Volume 19, April)
  Arlk merkezi dnleri yakalamak amacyla kullanlabilir. Gsterge dten ykselie getii zaman bir d trendinin sona erdii ve yeni bir k trendine girildii, tersi durumda ise yani dmeye balad zaman ise bir k trendinin sonuna gelindii ve yeni bir d trendine girildii eklinde yorumlanabilir. Ayrca osilatr zerine koyulan hareketli ortalama ile MACDdekine benzer al sat sinyalleri retilip kullanlabilir. Osilatr ortalamasn yukar kestii durum al, aa kestii durum ise sat sinyali olarak deerlendirilebilir.

  Chaikin A/D Oscillator (CO)

  CO (Chaikin A/D Oscillator); Marc Chaikin tarafndan gelitirilmitir. Joseph Granville ve Larry Williams onun yap*****rnn nclnde almalarn geniletmilerdir. Chaikinin gelitirmi olduu bu gsterge daha ok A/D(Accumulation/Distribution Index, Alm/Datm gstergesi) gstergesini temel alarak hesaplanmtr.
  Chaikin Osilatr de bir ilem miktar (adedi, volume) gstergesidir. Genellikle fiyatlarla ilem miktar doru orantl olarak hareket etmektedir. Yani ilem miktar artarken fiyatlar artmakta ve ilem miktar derken fiyatlar dmektedir. Aksi durum szkonusu olduunda ise; nemli trend deiimleri meydana gelmektedir. te CO bu gibi durumlarn saptanmasna yneliktir. Marc Chaikine gre gsterge 3 ana blmden olumaktadr;
  Hisse senedi gn iindeki en dk ve en yksek deerlerinin ortalama deerinden ((en yksek+en dk)/2) daha yukarda kapanmakta ise hisse senedinde alm vardr. Aksine, altnda kapanmakta ise; hisse senedi elden karlmakta yani datlmaktadr.
  Bir baka ifadeyle; gstergenin ykselen bir seyir izlemesi hisse senedine alm yapldn,
  Den bir seyir izlemesi ise; hisse senedinden k olduunu yani satlarn geldiini gsterir.
  lem miktar kuvveti temsil ettiinden ve hisse senetleri ancak salkl artan ilem miktar ile yukar gidebileceklerinden, hisse senedinin fiyat artarken ilem adedinin azalmas k trendinin salkl olmadn gsterir. nk; hisse senedinin fiyat artarken ilem miktarnn dyor olmas artk hisseye ilginin azaldna, art ivmesinin zayfladna ve fiyatlarn aa dneceine iaret eder.
  Tam tersine, de geen hisse senetlerinde ilem miktar balarda genellikle az olup, hisse senetleri artk iyice deer kaybettiklerinde art gsteriyor ise d trendinin bitmek zere olduunu gsterir. Eer fiyatlar derken ilem miktar artarsa, hisse senedinden nemli derecede bir k olduu gzlenir. Osilatr ile hem ksa hem de orta vadede hisse senedine giri ve klarn analiz edilmesiyle trend deiim sinyalleri alnabilmektedir.
  Her teknik analiz aracnda olduu gibi bu gsterge de tek bana kullanlmamal, bir dizi dier aralarla da desteklenmelidir. Mesela Chaikin bu gstergenin yukarda bahsedildii gibi fiyatlarn uzun vadeli hareketli ortalamas ve zellikle zarf bantlar (envelopes, hisse senedi fiyatlarnn dalgalanma alt ve st snrlarn gstermektedir) ile birlikte kullanmn nermektedir.

  Detrended Price Oscillator (DPO)

  DPO fiyatlarda oluan trendleri yok etmeyi amalar. Trendsizletirilmi fiyatlar, dalgalanmalar ve ar alm/ar satm dzeylerini belirlemeyi kolaylatrr.
  Uzun dnemli dalgalanmalar ksa dnemli dalgalanmalardan oluur. Ksa dnemli dalgalanmalar incelemek uzun dnemli dalgalanmalardaki byk dnme noktalarn belirlemeye yardmc olabilir.
  Highest High (Yeni)
  Verilen zaman aralndaki en yksek fiyat hesaplar.
  rnein periyot olarak 14 verildiinde son 14 gn ierisindeki en yksek fiyat verir.

  Kairi

  Kairi fiyat ile basit ortalamas arasndaki deiimin hareketli ortalamaya yzdesidir. Eer bu yzde yksek ve pozitif ise sat sinyali, negatif ve dk ise al sinyalidir.
  Lowest Low (Yeni)
  Verilen zaman aralndaki en dk fiyat hesaplar.
  rnein periyot olarak 14 verildiinde son 14 gn ierisindeki en dk fiyat verir.

  Kapan Aort Fark

  Kapan Aort fark hissenin kapan ve arlkl ortalama fiyat arasndaki fark gsteren bir indikatrdr.
  Eer kapan arlkl ortalamadan yksek ise deeri pozitif aksi takdirde negatif olur.
  Kapan fiyatnn, hissenin arlkl ortalama fiyatnn, zerinde ve altnda olduu gnleri daha rahatlkla
  izlemenizi salar. Gl yukar ynde fiyat hareketi sergileyen hisselerin, kapan fiyatnn trendin gc
  devam ettii srece, arlkl ortalamadan yksek olmas olasl yksektir. Ksa dnem fiyat hareketlerinin
  analizinde kullanlabilir.

  Weighted Close (Arlkl Ortalama)

  Weighted Close, gn iinde oluan fiyatlarn kapan arlkl ortalamasn verir. Fiyat grafii ile birlikte izilir. Fiyat grafiinin daha iyi izlenmesi iin kullanlr.
  Kopyaladklarm ou sosyal medyada grp istifadenize sunduum resim yorum ve benzeriler 6362 sayl Sermaye Piyasas Kanununun 104.,107. ve 115. Maddelerinde de belirtildii zere kesinlikte yatrm tavsiye nitelii tamaz .

 3. Teekkr egelii teekkr etti
  Beeni egelii yazy beendi
Sayfa 2 Toplam 2 Sayfadan BirinciBirinci 12

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gzatan Kullanclar

u anda 1 kullanc bu konuyu grntlyor. (0 kaytl ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. Sermaye Arttirimi Kar Payi Ve Genel Kurul Aiklamalari
  Konu Sahibi MANAMASUPER Forum Ekonomi & Finans Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 07.Mart.2009, 22:39
 2. Yabanc sermaye girii %35.5 azald
  Konu Sahibi simurg Forum Ekonomi & Finans Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 13.Eyll.2008, 11:18
 3. Sermaye Piyasasi Kurulu (spk), Izinsiz Halka Arz
  Konu Sahibi simurg Forum Ekonomi & Finans Haberleri
  Cevap: 7
  Son Mesaj : 31.Mays.2007, 13:49

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Ykleme Yetkiniz Yok
 • Mesajnz Deitirme Yetkiniz Yok
 •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasalar" blmnde yer alan yatrm bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatrm danmanl kapsamnda deildir. Yatrm danmanl hizmeti Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan yaymlanan Seri:V, No:52 Sayl "Yatrm Danmanl Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara likin Esaslar Hakknda Tebli" erevesinde arac kurumlar, portfy ynetim irketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile mteri arasnda imzalanacak yatrm danmanl szlemesi evresinde sunulmaktadr. Burada ulalan sonular tercih edilen hesaplama yntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanlarn kiisel grlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceinden sadece burada yer alan bilgilere dayanlarak yatrm karar verilmesi salkl sonular dourmayabilir.Yatrmclarn verecekleri yatrm kararlar ile bu sitede bulunan veriler, gr ve bilgi arasnda bir balant kurulamayaca gibi, sz konusu yorum/gr/bilgilere dayanlarak alnacak kararlarn neticesinde oluabilecek yanllk veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193