Acemice trend deiikliklerine ait bulgular arayalm.
Bunlara dayanarak tahminleri hem kendi adma alma ve fikir teatisi eklinde notlarmz olsun.