Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu
Toplam 14 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: TSGYO Tskb Gmyo

 1. #1
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart TSGYO Tskb Gmyo

  Kap : Istanbul menkul kiymetler borsasi / [tsgyo] yeni acilan pazar 09.04.2010 08:00:59

  *** yeni acilan pazar : Tsgyo.e, tskb gayrimenkul yatirim ortakligi a.s., kurumsal urunler pazari, maksimum lot: 25.000, sermaye: 150.000.000 tl, halka aciklik orani: % 38,33 , baz fiyat: 1,05 tl, fiyat marji: 0,94 / 1,16 tl ***

 2. #2
  Üyelik tarihi
  26.Kasım.2008
  Mesajlar
  1,296
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  0,92 DEN ve 0,93 den iki dilim halinde 92.000 Tl'lik ve 93.000 TL'lik hisse senetlerinden almış TSKB.
  16 haziranda belki birin işine yarar.
  Paylaşacak dostlarınız yoksa iyi şeylere sahip olmanın bir zevki de yoktur.

  Silgi kullanmadan resim çizme sanatına hayat denilmektedir. - John Christian

 3. #3
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  ***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

  Ortaklığın Adresi : ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI BEYOĞLU İSTANBUL
  Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 334 50 20 Faks: 0212 334 50 27
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0212 334 50 20 Faks: 0212 334 50 27
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
  Özet Bilgi : Şirketimiz mülkiyetinde bulunan Pendorya Alışveriş Merkezi'ne ait Yıl Sonu Değerleme Raporu


  AÇIKLAMA:
  Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  Şirketimiz gayrimenkul portföyünde bulunan İstanbul İli, Pendik İlçesi, Doğu Mahallesi, 105 pafta, 865 ada ve 64 no'lu Parseldeki Pendorya Alışveriş Merkezi için hazırlatılan yıl sonu gayrimenkul değerleme raporu GYO Seri: VI, No:29 sayılı tebliğin 43. Maddesi uyarınca ilişikte PDF dosyası olarak verilmektedir.


  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

  http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=181472


  IMKB

 4. #4
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  ***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

  Ortaklığın Adresi : ÖMER AVNİ MAH. MECLİSİ MEBUSAN CAD. MOLLABAYIRI SOK. NO:1 FINDIKLI BEYOĞLU İSTANBUL
  Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 334 50 20 Faks: 0212 334 50 27
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0212 334 50 20 Faks: 0212 334 50 27
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
  Özet Bilgi : Gayrimenkul Değerleme Şirketi Seçimi


  AÇIKLAMA:
  Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  Yönetim Kurulumuzun 30 Ocak 2012 tarihinde yapılan toplantısında,

  SPK'nın Seri VI No: 11 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği"nin 39. Maddesi gereğince:

  - Portföyümüzde yer alan Fındıklı Bina I ve II, Tahir Han, Pendorya Alışveriş Merkezi ve Adana Otel Projesi için değerleme hizmetlerinin Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.'den alınmasına,

  - Portföye bu yıl içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Nova Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ile çalışılmasına

  oybirliği ile karar verilmiştir.

  Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  IMKB

 5. #5
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  ***TSGYO***TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

  Ortaklığın Adresi : Ömer Avni Mah. Meclisi Mebusan Cad. Mollabayırı Sok. No:1 Fındıklı-Beyoğlu/İstanbul
  Telefon ve Faks No. : Tel: 0212 334 50 20 Faks: 0212 334 50 27
  Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Tel: 0212 334 50 20 Faks: 0212 334 50 27
  Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
  Özet Bilgi : Kar Dağıtım Politikası


  AÇIKLAMA:
  Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

  Şirketimizin 14.03.2013 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Kar Dağıtım Politikası'nın aşağıda belirtilen şekilde güncellenmesine ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kar Dağıtım Politikası, Şirketimiz Esas Sözleşme tadilinin ilgili mercilerce ve Genel Kurulca onaylanmasını takiben yürürlüğe girecektir.

  Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar.

  Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:

  Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

  a) Kalanın % 5'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

  Birinci Temettü

  b) Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarın altında olmamak kaydıyla Şirketin kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır.

  İkinci Temettü

  c) Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

  İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

  d) Türk Ticaret Kanunu'nun 519 maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır.

  e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla k r aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere k rdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

  f) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenlemeler çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.

  Şirket Esas Sözleşmesi'ne istinaden, yıllık karın ortaklara hangi tarihte ne şekilde verileceği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Şirket Esas Sözleşmesinin hükümlerine uygun olarak dağıtılan karlar geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu 512. maddesi hükmü saklıdır.

  Yönetim Kurulu, Genel Kurul'un onayına sunacağı kar dağıtım tekliflerinde,

  - Pay sahiplerinin beklentileri ile Şirketin büyüme gereği arasındaki hassas dengenin bozulmaması ve

  - Şirketin karlılık durumunu dikkate almak suretiyle dağıtılabilir karın en az Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca belirlenmiş asgari oranlarda nakit olarak veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esaslarına dayalı bir kar dağıtım politikası benimsemiştir.

  Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


  IMKB

 6. #6
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2013
  Mesajlar
  2,846
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  "Bu işler binaçço ohumanla,ihi paralel çiziyi birbirine deymeyeceh şehilde çizmehlen ossaydu; herkeşler paracuhlarun dibine dibine furardu." ncavus

 7. #7
  Üyelik tarihi
  27.Nisan.2009
  Yaş
  52
  Mesajlar
  2,674
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  TSGYO : İstanbul Pendik Pendorya Alışveriş Merkezi’nin yapı kullanma izin belgelerinin iptali istemiyle Malazlar Kibrit tarafından açılan davada mahkemenin dava konusu işlemin iptali kararının Danıştay’ın onaması sonucu yeni yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgesi için başvuru yapılacağı bildirildi.
  [B][SIZE="3"][FONT="Arial Narrow"][COLOR="navy"]TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM, VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
  M.K.ATATÜRK[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

 8. #8
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2013
  Mesajlar
  2,846
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  "Bu işler binaçço ohumanla,ihi paralel çiziyi birbirine deymeyeceh şehilde çizmehlen ossaydu; herkeşler paracuhlarun dibine dibine furardu." ncavus

 9. #9
  Üyelik tarihi
  12.Ağustos.2013
  Mesajlar
  2,846
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  "Bu işler binaçço ohumanla,ihi paralel çiziyi birbirine deymeyeceh şehilde çizmehlen ossaydu; herkeşler paracuhlarun dibine dibine furardu." ncavus

 10. #10
  Üyelik tarihi
  27.Nisan.2009
  Yaş
  52
  Mesajlar
  2,674
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  [B][SIZE="3"][FONT="Arial Narrow"][COLOR="navy"]TÜRKÜM, DOĞRUYUM, ÇALIŞKANIM, VARLIĞIM TÜRK VARLIĞINA ARMAĞAN OLSUN. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.
  M.K.ATATÜRK[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]

Sayfa 1 Toplam 2 Sayfadan 12 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. TSKB T.s.k.b.
  Konu Sahibi simurg Forum TEKST-VAKFN
  Cevap: 44
  Son Mesaj : 01.Nisan.2014, 15:34
 2. AGYO-Atakule GMYO
  Konu Sahibi simurg Forum Yatırım Ortaklıkları
  Cevap: 46
  Son Mesaj : 14.Şubat.2014, 20:44
 3. IDGYO - İdealist GMYO
  Konu Sahibi simurg Forum Yatırım Ortaklıkları
  Cevap: 12
  Son Mesaj : 11.Şubat.2014, 20:25
 4. DGGYO-Doğuş-Ge GMYO
  Konu Sahibi simurg Forum Yatırım Ortaklıkları
  Cevap: 32
  Son Mesaj : 10.Şubat.2014, 19:51
 5. Isgyo - İş gmyo
  Konu Sahibi simurg Forum Yatırım Ortaklıkları
  Cevap: 27
  Son Mesaj : 07.Ocak.2014, 10:18

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasaları" bölümünde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193