Elektronik ortamda para ak; kredi kart demesi, dorudan elektronik fon transferi gibi tamamen elektronik ortam zmleri eklinde kendini gstermektedir. Ayrca, 1990'larn sonunda gndeme gelen siber para (cyber-cash) yntemi de nmzdeki dnemlerde internet zrindeki ticaretin nemli bir ksmn oluturacaktr. Bu kapsamda, elektronik ek, elektronik para (e-cash), elektronik bor alma/verme gibi kavramlarn gnlk hayatmzda daha sk grneceini sylemek mmkndr.

Kaynak