E-ticaret konusuna tm i evrelerinin dikkat etmesi ve bunu ciddiye almalar gerekir. nk e-i ve e-ticaret modelleri irketlerin yeni pazarlara almasna yardm etmektedir. Bu yeni pazar, hayatlarnn nemli bir ksmnda internet kullanan yzmilyonlarca insandan olumaktadr ve burada herhangi bir corafi snr da yoktur. Ayrca, iletiim teknolojilerinin salad hz, ucuzluk ve gven pazarlama stratejileriyle birletiinde, global olarak, iletmelerin karlln arttrmaktadr. Ticaret ve i ilikilerinde elektronik ortamlarn ve zellikle internet teknolojilerinin kullanlmasyla;
Mevcut i imkanlar byyecektir,
Halen pazarlanan rnlerin sat daha kolaylaacak ve reklam, rn tantm, sat ncesi ve sonras destek ve benzeri kanallar tamamen elektronik ortamda daha efektif kullanlabilecektir. Otomatik bilgi datm sistemi yardmyla, mterilere ve daha geni kitlelere kolayca ulalabilecektir,
Global olarak, i dnyasyla olan etkileim artacaktr,
verimlilik analizleri ve planlamalar daha kolay yaplacaktr,
Uluslararas pazarlara kolayca ulaabilme imkan olacaktr.
E-Ticaret, 2000'li yllarda, uzmanlarn tahmininden 2-3 kat daha hzl byyen bir ekonomi mekanizmasdr. Global ekonominin gelecei, art e-ekonomidedir. Bu belli oldu. Ticari iletmeler byle bir ortamda yer almak zorundadrlar. Yoksa, pazar paylar decek ve kimseyle i yapamaz hale geleceklerdir. Yakn gelecekte, e-dkkan olmayan, e-posta kullanmayan ticari kurulular muhakkak ki, ilerini gelitirmede ve kar etmede, yeni i balantlar kurmada ok zorlanacaklardr.

Kaynak