Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu
Toplam 21 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 10 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: Risk Altındaki Şirketler

 1. #1
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart Risk Altındaki Şirketler

  Bugün tesadüfen gördüğüm, Gedik Yatırım Tarafından hazırlanmış 28.01.2009 tarihli kapsamlı bir araştırma raporunu bu topiğe fırsat buldukça kısım kısım aktarmaya çalışacağım.

  Sizlerden ricam, raporun bütünlüğünün bozulmaması için topiğe mesaj yazmamanızdır.

 2. #2
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  ŞİRKETLER’İN FON BULMADA ORTAK İLİŞKİSİ
  ve
  ÇEŞİTLİ RİSK ALTINDAKİ ŞİRKETLER İNCELEMESİ

  Global ekonomik kriz nedeniyle finans sektöründe kredi muslukları sıkılınca şirketler de kendilerine alternatif
  finansman yolları aramaya başladı. Bu durum reel sektörü ciddi bir fonlama sıkıntısıyla karşı karşıya bırakırken,
  ana ortağı güçlü olan şirketler şanslı görünüyorlar. Zira şirketler ihtiyaç duydukları kaynağı sağlamakta zorlanınca
  ana ortaklarından kaynak teminine gitmektedir. Ancak bu tür kaynaklarda özellikle fon sağlayıcı şirketin zora
  düşmesi ile sorunun daha da büyüyebileceğine dikkat çekmekte fayda vardır.
  Önceki çalışmamızda 4. çeyrekte
  borsadaki finans şirketleri dışındaki 250 şirketin 5.7 milyar TL kur farkı gideri ile karşı karşıya kalacağını
  ve bu riskin 2009 yılında da devam ettiğini göstermiştik. Şimdiki çalışmamızda şirketlerin fon bulmada
  sıkıntı yaşayıp yaşamadıklarına ve banka dışındaki fon kaynaklarına (Ana ortaklardan borç alma, sermaye
  artırımına gitme, ticari alacakların tahsili) ilişkin risk altındaki şirketleri inceleyip öne çıkan şirketlere daha
  detaylı baktık.

  Hazırlayan:Yunus Kaya (Araştırma Uzmanı)

 3. #3
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  Şirketler, borç alarak ya da özkaynaklarını kullanarak aktifleri için kaynak sağlarlar. Şirketlerin özkaynaklarını
  artırmalarının temel yolu kâr etmektir. Gayrimenkul/iştirak satışları bu amaçla kullanılabileceği gibi bedelli
  sermaye artırımı için ortaklara başvurulabilir. 2009 yılı şirketler açısından kâr etme açısından zor bir yıl olacaktır.
  2008/9 itibariyle 311 borsa şirketinin 194’ü (%62’si) kâr, 117’si (%38’i) zarar etmiştir. Olumsuz performans
  gösteren şirketlerden 89’u kârını azaltırken, 76’sı kârdan zarara geçmiştir. 2009 yılında kâr eden Şirket sayısının
  % 50’ye kadar gerilemesi muhtemeldir. 2009 yılında toplam şirket kârlarının % 20 azalmasını beklemekteyiz.


  Finansman sıkıntısı şirketlerin diğer bir önemli sorunu olacaktır. Yüksek borçlu olan şirketler bu borcu
  ödeme gücüne sahip değillerse çevirmeye çalışacaklardır. Ancak bunun ne kadar başarılı olacağı şirketini
  akıbetini belirleyebilir. Örneğin Ceylan Tekstil, 2008 yılına kadar başarılı bir modelle faaliyetini sürdürürken kriz
  nedeniyle satışlarının % 60’ını yaptığı H&M’in alımlarını durdurması ile borçlarını ödemede sorun yaşamış, kimi
  borçlarına karşılık gayrimenkullerini verirken hakkında 2008 yılında 16, 2009 yılı Ocak ayında 3 icra takip davası
  açılmıştır. Şirket’in kısa vadeli finansal borçlarını ödeyememesi nedeniyle uzun vadeli borçlar da muaccel hale
  gelmiş ve tüm borcun kısa vadeli olarak gösterilmesi gerekmiştir. En büyük alacaklısı olan Halk Bankası’nın 6.7
  milyon TL alacağı için başlattığı haciz Şirketi zor duruma düşürmüştür.

 4. #4
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  Ana ortağı bir grup olan şirketlerin fonlama konusunda avantajı bulunmaktadır. Şöyle ki kaynak bulmakta
  sıkıntı yaşayan Şirket, ana ortağından ya da ilişkili şirketlerden kısa/uzun vadeli borç alabilmekte ve sıkıntılı
  dönemi atlatana kadar bu imkanı kullanmaktadır. Eğer Şirket nakit üretebiliyorsa bu kez ilişkili şirketleri/ana ortağı
  fonlamakta ve nakdini o şirketlere kullandırmaktadır. Ancak bu konularda SPK’nın denetimi ciddi boyutlardır. Son
  bir yıldır dipnotlarda her şirket ilişkili taraflarla olan alacak/borç ilişkisini detaylı olarak göstermektedir. Bu konuda
  en dikkat çekici örneklerden biri de SPK’nın, Uzan grubu hakkında Kepez Elektrik’in kaynaklarını, ilişkili olunan
  şirketlere aktararak halka açık olan Kepez Elektrik ortaklarının hak ve menfaatlerini zedelemesi nedeniyle dava
  açması olmuştu.

  2008/9 itibariyle kendi kaynaklarıyla, kendi grup şirketlerini yada ortaklarını şirketleri fonlayan şirketleri net
  fonlama yoluyla (“ilişkili taraflardan ve diğer kısa vadeli alacaklar” kaleminden “ilişkili taraflara ve diğer kısa vadeli
  borçlar” çıkararak hesaplandı) bulduk. Böylece sadece ortaklarını değil başka kurum ve kişileri fonlayanları da
  görmüş olduk.
  Sıralama ise şirketlerin net fonlamalarının özsermayelerine oranına göre yapılmıştır. Çalışmanın
  devamında sermaye ve nakit ihtiyacı duyabilecek Şirketler ile ticari alacak riski taşıyan şirketleri ortaya koymaya
  çalıştık. Rakamların tamamı TL olup, 9. ay sonu verileri (spor kulüplerinde 6 aylık) kullanılmıştır.

 5. #5
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  BAŞKALARINCA FONLANAN ŞİRKETLER

  Global ekonomik kriz nedeniyle bankalar ve faktoringçiler kredi musluklarını iyice kıstı. Bu durum da reel sektörü
  ciddi bir fonlanma sıkıntısıyla karşı karşıya bıraktı. Şirketler ihtiyaç duydukları kaynağı sağlamakta zorlanınca ana
  ortaklarından kaynak teminine gitmektedir. Durumu iyi olan şirketler ise Ana Ortak’tan kaynak sağlayarak
  bankadan bir miktar daha iyi faizle nemalandırmaktadır. Bu tür kaynaklarda yaşanabilecek sorun özellikle fon
  sağlayıcı Şirket’in zora düşmesi ile ortaya çıkabilir. Yeni kaynak ihtiyacı ortaya çıkınca bu imkanın da ortadan
  kalkması Şirketi daha da zor duruma düşürebilir.

  Fonlamada sıkıntı yaşayınca ana ortaktan kaynak sağlayan şirketlere taze örnek olarak Kent Gıda ve Ak Enerji’yi gösterebiliriz.

  Kent Gıda: Şirket’in 2008/9 itibariyle yoğun bir ticari ilişki içinde bulunduğu ilişkili taraflarından, herhangi bir ticari
  olmayan alacağı ve borcu bulunmamaktadır. 458 milyon TL aktif büyüklüğü olan Şirket’in özsermayesi 216 milyon
  TL iken, kısa vadeli borçları 230 milyon TL’dir. 2008 yılının ilk 9 ayında ihtiyacı olan nakdin 95 milyon TL’sini kredi
  olarak alan Şirket’in kısa vadeli finansal borç tutarı 147 milyon TL’ye yükselmiştir. Şirket yönetimi artan finansal
  borç baskısı üzerine 30 Aralık 2008’de, kısa vadeli kredilerin kapatılmasında kullanılmak ve Türkiye'de faaliyet
  gösteren üç bankanın kredi maliyetleri ortalamasını geçmemek üzere ve bir yıl vadeli, vade bitiminden itibaren bir
  yıl daha uzatma veya erken ödeme opsiyonlu azami 70 milyon TL'sına kadar kredinin, ana ortağı Cadbury
  grubuna dahil şirketlerden sağlanmasına karar vermiştir.

  Ak Enerji: Yatırımları için uzun vadeli kredi imkanlarını kullanan Şirket'in 9. ay sonu itibariyle net borcu 96 milyon
  TL seviyesindedir. Ak Enerji, %45 ortağı bulunduğu Akcez Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin
  sermayesinin 250.000.000 TL'den 499.750.000 TL'ye yükseltmesi nedeni ile doğan rüçhan hakkını kullanarak
  112.387.500 TL nakit sermaye ödemesine katılacağını 26 Ocak 2009'da açıklamıştır. Artırılacak sermaye'nin
  tamamını ise Şirket, ortağı olan Akkök Sanayi Yatırım ve Geliştirme A.Ş.'nden sağlamıştır. 68.4 milyon dolar
  tutarındaki bir yıllık borcun maliyeti %6.13'dür. Akkök Sanayi'nin para kaynağı ise Akenerji'deki % 20.5'lik payının
  CEZ'e çok başarılı bir şekilde 165 milyon dolara satışı olmuştur.
  Konu stockbroker tarafından (16.Şubat.2009 Saat 18:08 ) değiştirilmiştir.

 6. #6
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart


 7. #7
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  Listede olan şirketler arasında bir kısmı diğer borçlar arasında alınan sipariş avanslarını gösterdikleri için listeye girmiştir. Bilindiği gibi işlemlerin tamamlanması halinde bilançoda görünen sipariş avansı ortadan
  kalkmaktadır. Ancak arada geçen sürede Şirket aldığı avansı kullanabilmektedir. Bu da bir çeşit fonlamadır.
  Bunlara örnek olarak Enka, Mipaz, Knfrt ve Uşak sayılabilir.


  Dardanel: Özsermayesi olmayan (eksi 231 milyon TL) ve 244 milyon TL finansal borcu olan Şirket’in ilişkili
  taraflara borcu 8.2 milyon TL iken, devlete vergi vs olarak 12.1 milyon TL borcu bulunmaktadır. 2.0 milyon TL de
  personele borç olarak gözükmektedir.Bilançoda 25.1 milyon TL olarak gözüken gayrimenkullerine mahkemece
  270.6 milyon TL değerleme fonu tespit edilmesi sayesinde özsermayesini artı olarak gösteren Şirket’in bu krizi atlatması zor gözükmektedir.


  Tümteks: Kriz sonrasında % 71’i Yapı Kredi Bankası’na geçen Denizli’deki Şirket’in özsermayesi 58.1 milyon TL
  eksidir. 12.9 milyon TL olan aktiflerin satış fiyatları esas alınmak suretiyle hazırlanmış bilançosunda özkaynak
  toplamı 58.2 milyon TL artı olarak tespit edildiğinden, faaliyetini devam ettiren Şirket, yeni sipariş alamadığı için
  üretimini yıl içerisinde durdurmuştu.
  İflasın Ertelenmesi Davası devam eden Şirket’in 48 milyon TL tutarında
  finansal borcu bulunmaktadır.
  Şirket yönetimi 16 Eylül 2008 tarihinden itibaren ödeyemediği finansal borçlarına
  faiz hesaplamayı durdurmuştur. Ticari borçlarını ödemek için ortaklarından Uslu Holding’den 3.4 milyon TL
  tutarında çek alan Şirket, Mega Tekstil’den 2.0 milyon TL ve Abdülkadir Uslu’dan 1.4 milyon TL almıştır.
  Konu stockbroker tarafından (16.Şubat.2009 Saat 18:08 ) değiştirilmiştir.

 8. #8
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  CBS Boya: 15.05.2008 tarihinden itibaren Gözaltı Pazarı’nda işlem görmeye başlayan Şirket’in özsermayesi 56.4
  milyon TL eksi olarak gözükmekte iken tümü kısa vadeli olmak üzere 87.5 milyon TL tutarında kısa vadeli
  yükümlülüğü bulunmaktadır. Aktif büyüklüğü 32 milyon TL olan Şirket’in bilirkişi değerlemesi sonucu oluşan fon
  tutarı 66.0 milyon olup bu sayede esas sermayesinin karşılıksız kalmadığı görülmektedir. Ancak kısa vadeli 37.0
  milyon TL finansal borç ve net 22 milyon ticari borcun ödenmesi kolay gözükmemektedir. Şirket’in 6.0 milyon TL
  vergi borcunun yanı sıra personeline de 1.9 milyon TL borcu vardır. 2007 yılı başında tesislerini Paylaşım
  Boya’ya kiralayan Şirket’in çekleri krizin etkisini artırması sonrasında Ekim sonundan itibaren yazılmaya
  başlamıştır. Ana ortağı ÇBS Holding, şirkete tahsisli olarak sermaye enjekte etmek istemiş ancak kriz nedeniyle kendisi zora düşünce sermaye artırım talebini geri çekmiştir. Kriz olmasa toparlanma olasılığı bulunan CBS Boya’nın riski 2009’da artacaktır.

  Transtürk Holding: 15.0 milyon TL eksi özsermayeye sahip olan Şirket, 70.4 milyon TL olarak gösterilen maddi
  duran varlıkları dahil olmak üzere sahip olduğu 94.3 milyon TL aktiflerini 39.2 milyon TL’si diğer borçlar (31.6
  milyon TL’si devlete vergi vb. borç), 9 milyon TL’si finansal borçlar olmak üzere toplam 87.2 milyon TL kısa vadeli
  borç ile finanse etmektedir. Transtürk Emlak Ticaret’den 3.9 milyon TL (2007 sonunda 75.6 milyon TL idi) ticari
  olmayan alacağı bulunan Şirket bu ve diğer alacaklarına karşılık 11.4 milyon TL şüpheli ilişkili taraf alacağı
  ayırmıştır. Kasım ayı sonunda TMSF ve bankalarla olan borcunu yeniden yapılandırmayı başaran Şirket, vergi
  borcunun bir kısmını da taksitlendirmiştir. 21/11/2008 tarihli özel durum açıklaması ile Makina Takım Pazarlama
  A.Ş. yi satma kararı alan Holdingin elde kalan iştiraklerini ve gayrimenkullerini satma çalışmaları kriz nedeniyle
  sekteye uğrayabilir. 9. ay sonu itibariyle 22.6 milyon TL gibi yüksek döviz açık pozisyonu sahip Şirket’in % 89’u halka açık olduğundan yatırımcıların dikkatli olmasında fayda bulunmaktadır.

  Viking Kağıt: 50 milyon TL ödenmiş sermayesi bulunan Şirket’in özsermayesi 7.4 milyon TL’dir. Döviz açık
  pozisyonu nedeniyle 4. çeyrekte zararının artması ile bu rakamın eksiye dönme olasılığı bulunmaktadır.
  78 milyon TL maddi duran varlık ve 21 milyon TL ticari alacaklar başta olmak üzere Şirket’in aktif büyüklüğü 109.2 milyon
  TL’dir. Buna karşılık Şirketin kısa vadeli yükümlüğü 54 milyon TL, uzun vadeli yükümlülükleri 47.8 milyon TL’dir.
  2007’de %26 bedelli sermaye artışı yapan Şirket, 27 Ekim 2008’de % 30 bedelli sermaye artışı kararı almıştır.
  Şirket’in ana ortağı durumunda olan Yaşar Holding, Şirket’in mevcut borçlarını ödemekte güçlükle
  karşılaşmaması için Şirket’e gerekli desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir. Bu nedenle kısa vadeli borçlar
  arasında yer alan 14.06 milyon TL tutarındaki ilişkili taraf borçları normal olarak karşılanmalıdır. Yapılacak
  sermaye artırımına mevcut fiyatlardan katılım olmayacaktır. Bu nedenle Yaşar Holding, alacağını mahsup ederek
  veya nakit koyarak sermaye artırımının tamamını gerçekleştirebilir.

 9. #9
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  Özderici GYO: 4 Mart 2008’den itibaren GYO olarak faaliyet gösteren Şirket, 9. ay sonuna kadar 20.2 milyon TL
  gayrimenkul ve şirket alımları için harcama yapmıştır.
  Bunu sağlayacak kaynağı olmayan Şirket, 12 Mayıs’ta
  sermayesinin 7.8 milyon TL’den 27.3 milyon TL’ye karar vermiştir. Ancak SPK birleşme çalışmalarının devamı
  nedeniyle onay vermemiştir. Şirket ise gereken kaynağın 12.3 milyon TL’sini ortakları olan Ali Uğur Özderici ve
  Ahmet Özderici’den eşit miktarda 6.1 milyon TL şeklinde almıştır.


  Tukaş: OYAK’ın salça üreticisi Şirket’inin 9. ay sonunda 62.3 milyon TL ödenmiş sermayesi ve 35.9 milyon TL
  özsermayesi bulunmaktadır. Şirket’in yükümlülüklerinin neredeyse tamamı kısa vadeli olup, 107 milyon TL’si
  finansal borç, toplam ise 192.4 milyon TL’dir. Şirket'in kısa vadeli borçları arasında 26.4 milyon TL OYAK'a ticari olmayan borç gözükmektedir.
  23 Ocak'ta % 16 bedelli sermaye artırım kararı alan Şirket, 22 Eylül'de bu kararını % 60 bedelli sermaye artışı olarak değiştirmiştir. Şirket'in finansal yapısını güçlendirme doğrultusunda OYAK,
  Ocak ve Ağustos aylarında toplam 27.108.000 TL sermaye avansı şirkete vermiştir. 37.650.000 TL sermaye
  artırımında katılımın olmaması ile OYAK kalan 10.524.063 payı da 15 Ocak 2009’da almıştır.

  Vanet (Yeni ismi: Metro Ticari ve Mali Yatırımlar) 2005 yılında borsadan yaptığı alımlarla Vanet'teki payını %
  30'a yükselten Galip Öztürk, İl Özel İdaresinden de payları satın alınca Şirket'in yönetimini ele geçirmişti. Vanet’in
  ana ortağı olan Galip Öztürk’e 2007’den kalan 22.3 milyon TL ticari olmayan borcu bulunmaktadır.
  Şirket’în
  toplam yükümlülüklerinden bu tutarı çıkarınca 20 milyon TL borç kalmaktadır. 66 milyon TL aktif büyüklüğe sahip
  Şirket, Ekim ayında % 376 oranında bedelli sermaye artışı yaparak 31.6 milyon TL sermaye ilavesi yapmıştır.
  Kullanılmayan payları da alan Galip Öztürk payını % 68.7’ye yükseltmiştir.

  Konfrut: Meyve suyu konsantresi üretici olan Şirket’in 18.1 milyon TL özsermayesi ve 29.3 milyon TL de kısa
  vadeli yükümlülüğü bulunmaktadır.
  Bu yükümlülüklerin 10.6 milyon TL’si finansal borç iken, 15.2 milyon TL’si
  diğer borç altında gösterilen alınan siparişlerin avanslarıdır.

 10. #10
  Üyelik tarihi
  28.Temmuz.2008
  Mesajlar
  4,807
  Teşekkür / Beğeni

  Standart

  Kipa: 490.3 milyon TL özsermaye ve 1.44 milyar TL aktif büyüklüğe sahip Şirket’in dönen varlıklar kalemi 353
  milyon TL iken, duran varlıkları 1.08 milyar TL seviyesindedir. Tesco Kipa, 2005 yılından itibaren hızlı büyüme stratejisine geçmiştir. Bu yüzden 2005’e kadar kâr eden Şirket, bu yıldan sonra sürekli zarar açıklamakta ve özsermayesini azaltmaktadır. Şirket alışveriş merkezi ve mağaza yatırımlarını finanse etmek için gereken kaynağı bankalar yerine ana ortağı Tesco'dan sağlama yolunu seçmiştir. 2008 yılı başında sermaye artırımı ile 470 milyon TL kaynak aktaran Tesco PLC’nin yanı sıra Tesco Stores Ltd. şirketi de, 567.8 milyon TL’si kısa vadeli, 90 milyon TL’si de uzun vadeli olmak üzere toplam 657.8 milyon TL ticari olmayan borç vermiştir. Böylece Şirket’in pasifinin % 46’sı, toplam borçlarının % 70’i ilişkili taraflara borç olmaktadır.

  Beşiktaş: Beşiktaş, 13.9 milyon TL özsermaye ile 191.6 milyon TL aktif büyüklüğüne sahiptir. 54 milyon TLsi uzun vadeli, 123 milyon TL'si kısa vadeli olmak üzere toplam yükümlülükler 177.7 milyon TL'dir. Şirket, yüksek borçluluk nedeniyle ana ortağı olan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nden 16.8 milyon TL ticari olmayan borç almıştır. Uzun vadeli gelirlerine de temlik koyduran Beşiktaş Kulübünün Kasım 2008 itibariyle 52 milyon TL'si Başkan Yıldırım Demirören'e olmak üzere toplam 132 milyon TL borcu olduğu açıklanmıştı.

  Bisaş: Ödenmiş sermayesi 6.3 milyon TL olan Şirket’in özsermayesi 4.4 milyon TL’dir. 12.6 milyon TL kısa ve uzun vadeli yükümlülüğü olan Şirket’in finansal borcu 2.1 milyon TL iken Şirket’in Bisaş Entegre A.Ş.’ye olan ticari olmayan borcu 5.3 milyon TL seviyesindedir. Bu borcun 4.7 milyon TL’si uzun vadeli borç olarak kaydedilmiştir. 2.2 milyon TL’de devlete borcu olan Şirket’in maddi duran varlıkları ise 11.1 milyon TL olarak gösterilmektedir.

  Zorlu Enerji: Ortaklara kısa vadede borçlu olmayan Şirket’in uzun vadeli borçları arasında bu tür borç gözükmektedir. 2008 yılının ilk 9 ayında 1.9 milyar TL karşılığı dövizli kredi alan Zorlu Enerji, bu kredinin 1/3’ünü HSBC Bank Londra’da bloke ederken, kalanını Ankara Doğal Elektrik Üretimi’nin satın laması ve diğer yatırımlarda kullanmıştır. 3.0 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşan Şirket’in ana ortaklığa ait özsermayesi 186.5 milyon
  TL seviyesinde olup, 2008 yılı sonunda kur farkı zararının etkisiyle özsermaye rakamı eksiye dönmüştür. Ana ortak Zorlu Holding Şirket’e daha önce 286 milyon TL ticari olmayan borç vermişken 2008 yılı içerisinde 137 milyon TL karşılığı finansal borç da vermiştir. Ancak özsermaye ihtiyacının ortaya çıkması ile zor durumda kalan Şirket için Holding, tahsisli sermaye artırım kararı almak için harekete geçmiştir.

Sayfa 1 Toplam 3 Sayfadan 123 SonuncuSonuncu

Konu Bilgileri

Bu Konuya Gözatan Kullanıcılar

Şu anda 1 kullanıcı bu konuyu görüntülüyor. (0 kayıtlı ve 1 misafir)

Benzer Konular

 1. RHEAG - Rhea Girişim Sermayesi Y.O.
  Konu Sahibi simurg Forum Yatırım Ortaklıkları
  Cevap: 35
  Son Mesaj : 11.Ocak.2014, 14:57
 2. Ekonomi için en büyük bir risk, hükümetin kendisi
  Konu Sahibi simurg Forum Ekonomi & Finans Haberleri
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 09.Ağustos.2008, 11:54
 3. şirketler artık olmayan haberleride açıklayacak
  Konu Sahibi güneşş Forum Ekonomi & Finans Haberleri
  Cevap: 1
  Son Mesaj : 06.Nisan.2008, 00:39

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
YASAL UYARI
Ekonomi, Borsa ve Para piyasaları" bölümünde yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:V, No:52 Sayılı "Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çevresinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabileceğinden sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir.Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu sitede bulunan veriler, görüş ve bilgi arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu yorum/görüş/bilgilere dayanılarak alınacak kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan www.keyborsa.com web sitesi ve/veya yöneticileri sorumlu tutulmaz.
Google Privacy Policy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193